Voorwaarden “Marktplaats off-road experience”

1. Deze voorwaarden (verder te noemen: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de "Marktplaats Off-road experience" (verder te noemen: de "Actie"). 2. De Actie wordt georganiseerd door Marktplaats B.V. De actieperiode is van 19 februari 2016 en eindigt op 29 februari 2016. Deelname aan deze actie is gratis. 3. Deelname aan de Actie staat in beginsel uitsluitend open voor inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder. Minderjarige deelnemers mogen enkel deelnemen met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de actie: werknemers en inwonende familieleden van werknemers van Marktplaats B.V., haar dochtermaatschappijen en ieder ander die betrokken is bij de organisatie van de Actie. 4. Iedereen die tijdens de Actieperiode een autoadvertentie op Marktplaats zet, doet automatisch mee aan de Actie. Uit alle deelnemers selecteert Marktplaats B.V. op volledig willekeurige wijze 5 van de off-road experience voor 2 personen ter waarde van EUR € 150, - per prijs. Prijswinnaars worden door middel van e-mail op de hoogte gesteld op uiterlijk 14 maart 2016. 5. Iedere deelnemer kan één keer meedoen met de actie, ongeacht hoeveel autoadvertenties worden geplaatst. 6. Het recht van een winnaar om de prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om de prijs in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld. Marktplaats B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. Marktplaats is niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruik van de prijs. Marktplaats B.V. is niet aansprakelijk voor het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van de prijs. 7. De persoonsgegevens die Marktplaats in het kader van de Actie verzamelt, zal Marktplaats in overeenstemming met haar Privacybeleid verwerken en gebruiken voor activiteiten in het kader van de uitvoering van de Actie, zoals het feit dat Marktplaats contact opneemt met de winnaar. 8. Marktplaats is gerechtigd om deze actie op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, stop te zetten of te wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden is te vinden op de www.marktplaats.nl. 9. Klachten over de Actie kunnen worden schriftelijk worden ingediend bij Marktplaats B.V., Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht zal Marktplaats daarop reageren. 10. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam