Gaan we door met diesel(gate)?

Daar lijkt het vooralsnog wél op. Ik bedoel dus dat het ‘schandaal’ rond de emissies van (VW)dieselmotoren nog wel even zal doorsudderen en tevens dat we nog lang geen afscheid gaan nemen van die goeie ouwe zelfontsteker. Het is namelijk een zeer efficiënte krachtbron, waarmee de opwarming van de atmosfeer dus wellicht nog enigszins binnen de perken kan worden gehouden. Als we tenminste ook wat minder vlees gaan eten met z’n allen (jazeker: de methaan-emissie van de mondiale veestapel heeft daar een aanzienlijk grotere invloed op dan het wereldwijde autoverkeer). Intussen is de introspectie bij het VW-concern begonnen. De hele organisatie wordt momenteel doorgelicht en de structuur wordt aangepast om meer openheid te creëren. Weg met de torenhoge ambities en de angstcultuur waarin niemand ‘dat is binnen dat tijdsbestek onhaalbaar’ durfde te zeggen. In dat kader zegt VW ook niet te weten wanneer het interne onderzoek naar alle betrokkenen volledig zal zijn afgerond. Er is nu wel een tijdpad vastgelegd voor de terugroep-acties en er wordt nauw samengewerkt met de diverse instanties die de misstanden aan het licht brachten, zodat er in de toekomst geen onduidelijkheid meer kan bestaan over de werkelijke uitstoot van (diesel)motoren. Opmerkelijk: bij geen enkel ander merk is tot nu toe ‘sjoemelsoftware’ aangetroffen. Niet te vroeg juichen… De recente ‘fraude’ met C02-emissies (en de daarop gebaseerde fiscale behandeling) lijkt qua omvang mee te vallen. Voor sommige VW-modellen was in Europa een paar gram te weinig opgegeven, hetgeen nu geen honderduizenden maar slechts enkele tienduizenden auto’s blijkt te betreffen. Naheffingen in dat verband zullen door VW worden vergoed, evenals de eventuele waardedaling van bepaalde modellen. Meer ‘goed nieuws’: de maatregelen om de emissie van stikstofoxide door de diverse TDI-motoren binnen de geldende EU-eisen te brengen zijn relatief eenvoudig. Voor de 1.2 en de 2.0 volstaat een software-aanpassing die een half uurtje duurt en bij de 1.6 wordt daarnaast een kunststof onderdeel (een ‘flow transformer') gemonteerd in het inlaattraject waardoor die modellen een uur in de werkplaats zullen moeten doorbrengen. Niet bepaald dramatischer dan talloze andere terugroepacties die door autofabrikanten doorgaans geruisloos worden uitgevoerd. De negatieve invloed op de prestaties (verbruik, acceleratievermogen) van de auto’s in kwestie zal volgens VW minimaal zijn. Intussen wordt in de Brusselse wandelgangen als altijd stevig gelobbyd om de autofabrikanten zoveel mogelijk respijt te geven bij de invoering van (veel) strengere emissienormen. Verrassenderwijs heeft de VW-top toegegeven destijds de technologie noch het geld te hebben gehad om de TDI-motoren aan de bijzonder strenge Amerikaanse eisen te laten voldoen. ‘Humble Pie' eten, heet dat aan de overkant. De meest symbolische en tevens bemoedigende belofte van VW is dat het hele concern (met alle merken…) zich voortaan bescheidener zal opstellen. Te beginnen op internationale autobeurzen. Jammer voor de standbouwers, goed voor het milieu…