Testbeeld

Dat is eigenlijk wat we zien op dit moment als het gaat om ècht nieuws inzake dieselgate, sjoemelsoftware en aanverwante malversaties in de autoindustrie. Er gebeurt vooralsnog bar weinig. Behalve dan dat allerlei aasgieren het VW-concern (veel) geld afhandig trachten te maken en dat er achter de schermen heel veel wordt gepraat over ‘hoe het in de toekomst allemaal anders moet’. Inmiddels is wél duidelijk geworden dat de Europese commissie en de diverse nationale regeringen jarenlang hebben zitten slapen én dat ze zich tot op heden laten leiden door nationale industriële belangen. De auto-industrie heeft een uitermate machtige lobby die er voor heeft gezorgd dat de belanghebbenden heel veel zaken naar hun hand weten te zetten. Het beeld dat is ontstaan met betrekking tot de emissie-tests (dus niet: emissie-testen zoals je thans helaas bijna overal leest. Testen is een werkwoord…) wordt bepaald door de begrippen: achterhaald, voorspelbaar en daardoor makkelijk manipuleerbaar, niet-realistisch en nauwelijks controleerbaar. Met dat laatste bedoel ik, dat autofabrikanten zélf mogen bepalen bij welke ‘onafhankelijke’ commerciële instantie ze hun auto’s laten testen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op verhoudingsgewijs grote schaal in landen als Luxemburg en Malta. Ja, dat zijn inderdaad landen zonder auto-industrie, maar met een zekere reputatie op het gebied van ‘het niet zo nauw nemen met regels’. Het grootste probleem in deze onverkwikkelijke kwestie lijkt te zijn dat er nooit en te nimmer ‘na-controles' hebben plaatsgevonden door onafhankelijke overheidsinstanties. Noch bij willekeurig gekozen nieuwe auto’s, noch bij auto’s die al flink wat kilometers op de teller hebben. Gewoon om eens te kijken hoe het in de praktijk is gesteld met bepaalde emissies. Inderdaad precies dát wat de Amerikanen wél hebben gedaan en waardoor VW met hun sjoemelsoftware tegen de lamp is gelopen. Des te schrijnender is het dat politici nu ineens heel hard ‘schande’ durven te roepen. Autofabrikanten zouden heel hard terug kunnen roepen: ‘jullie hebben het er zélf naar gemaakt’. En ze zouden het gelijk aan hun zijde hebben. In plaats daarvan roepen ze (VW niet als enige…) honderdduizenden auto’s terug om de software opnieuw te laten programmeren. Zodat het stikstofreductie-systeem óók bij een buitentemperatuur van minder dan 10 dan wel 17 graden werkt bijvoorbeeld (Mercedes respectievelijk Renault). Even voor de (test)beeld vorming: dit is iets wat binnen de huidige regelgeving gewoon is toegestaan…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam